Verslag Bowling 30 Jan 2015 door Rudi Luyckx

Op vrijdag 30 januari werd voor de 2e keer een bowlingavond op poten gezet. Met een iets kleinere opkomst dan verleden jaar, wegens afzegging van de jeugd, konden we op dat vlak al niet vernederd worden.

Baan 1 en 2 werden voor ons gereserveerd en dit maal werd er gekozen om de indeling van de groepen te splitsen in het mannelijk en het vrouwelijk geslacht. De dames kregen de eer om baan 1 te bevrouwen en de heren baan 2 voor hun rekening te nemen.
Dit jaar was het ook weer de bedoeling om de jeneverflessen op het gepaste moment van de melding op het scherm, de barman zijn flessen zo veel mogelijk ondersteboven richting de smalle buisjes te laten lopen en te laten afleveren op een van of beide tafels.
Op het gepaste moment slaagden eerst Jef en iets later ook Gerry erin om alle kegels plat tegen de grond te krijgen, santé, de vanille-, citroen- en catctusjeneverkes werden tot 2x toe aan de rechtmatige verorberaars toebedeeld.
De dames hadden hetzelfde doel, maar werden met een iets minder performante prestatie toch 1 keer met de buisjes getrakteerd door Carmen, schol !

Na afsluiting gingen nog enkelen de nabespreking bekrachtigen tussen pot en pint in het Magazijn, mede bijgestaan door onze persoonlijke serveuse Petra.
Aan alle aanwezigen, nen dikke mercie voor den toffe avond !!!

Rudi Luyckx

Foto album